top of page
 • Назва заходу БПР:

Актуальні питання клінічної лабораторної діагностики в Україні

 • Назва Провайдера (з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань):
  1258 – Асоціація медичних закладів України (АМЗУ)

 • Співорганізатори заходу:
  Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини
  Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
  Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС

 • Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей):
  Бактеріологія, Вірусологія, Генетика лабораторна, Генетика медична, Імунологія, Клінічна біохімія, Клінічна лабораторна діагностика, Лабораторна імунологія

 • Вид заходу БПР:
  Семінар

 • Запланована кількість учасників:
  50+

 • Мета навчання:
  Набуття нових знань

 • Метод / методи навчання:
  Семінар в режимі реального часу

 • Кількість балів БПР:
  10

 • Дата заходу БПР:
  05.10.2023 року

 • Місце проведення заходу БПР (повна адреса):

м. Київ Броварський проспект, 15, Міжнародний виставковий центр, пав. №1, зал 1

 • Прізвище, ім’я та по батькові лектора/тренера:

1) Андрій Петрух
2) Володимир Ковтунець
3) Олексій Валовий
4) Ганна Максимюк
5) Ірина Кольцова
6) Євген Тарасов
7) Олексій Панюта
8) Олена Добровольська
9) Наталія Букрєєва
10) Катерина Руднєва
11) Андрій Александрін
12) Валентина Яновська
13) Олена Мошинець

 • Резюме лектора/тренера:

1) К.мед.н., генеральний директор ДЦ МеДіС
2) К.ф.-м.н., пров. н. с. відд. взаємодії вищої освіти та ринку праці
Інституту вищої освіти НАПН України, у 2019-2022 р.р. - радник Федерації роботодавців України,
заступник Голови Національного агентства кваліфікацій
3) Директор ТОВ «БМЛ Захід», технічний експерт НААУ з ISO 15189
4) Д.б.н., проф. кафедри клінічної лабораторної діагностики
Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького
5) К.мед.н., доцент кафедри загальної та клінічної епідеміології та біобезпеки
з курсом мікробіології та вірусології ОНМедУ
6) Асистент кафедри загальної та клінічної епідеміології та біобезпеки
з курсом мікробіології та вірусології ОНМедУ, голова групи з української адаптації номенклатури Міжнародного консенсусу з типів світіння антинуклеарних антитіл (ICAP)
7) К.мед.н., доц. каф. професійної патології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології ОНМедУ
8) Асистент кафедри професійної патології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології ОНМедУ
9) К.біол.н., ас. каф. професійної патології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології ОНМедУ,
зав. навчально-виробничої лабораторії молекулярної патології ОНМедУ
10) Лікар-бактеріолог, асистент кафедри мікробіології та паразитології
з основами імунології НМУ ім. О.О. Богомольця
11) Лікар-епідеміолог, к.мед.н, директор Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC), WASH GUARDIAN GROUP, голова ГО  «Інфекційний контроль в Україні»
12) К.мед.н., лікар-бактеріолог Сектору бактеріологічних досліджень Референс-лабораторії діагностики туберкульозу, бактеріальних, паразитарних та особливо небезпечних патогенів
13) К.б.н., ст. н. сп. Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

 • Програма заходу БПР:
  09:30–09:40 - Привітання учасників
  Перше пленарне засідання: «Перспективи розвитку лабораторної медицини та організація роботи медичних лабораторій в сучасних реаліях»
  09:40–10:00 - Підсумки участі в Конгресі IFCC/EFLM у Римі
  10:00–10:20 - Професійні кваліфікації і професійні стандарти як інструмент забезпечення потреб роботодавців у кваліфікованих працівниках
  10:20–10:40 - ISO 15189 не на папері, а в роботі. Яка реальна користь впровадження ISO 15189?
  10:40–11:00 - Реальна економічна значимість лабораторних аналізів в структурі прибутків/
  витрат медичного закладу
  11:00–11:20 - Критичні результати тесту лабораторного дослідження. Безпека пацієнта
  11:20–11:40 - HEp-2 IFT скринінг як золотий стандарт виявлення антинуклеарних антитіл
  11:40–12:00 - Українська адаптація Міжнародного консенсусу з типів світіння
  антинуклеарних антитіл (ICAP)
  12:00–13:00 - Перерва. Огляд виставки
  Друге пленарне засідання: «Мікробіологічні дослідження в сучасній медичній практиці/
  лабораторній медицині»
  13:00–13:20 - Особливості впровадження стандартів ISO в роботу клінічних
  бактеріологічних лабораторій України на сучасному етапі
  13:20–13:40 - Контроль якості визначення чутливості до антибіотиків відповідно стандартів EUCAST. Проблеми та досвід практичного застосування
  13:40–14:00 - WHONET: можливості використання
  14:00–14:20 - Визначення чутливості до комбінацій антибіотиків.
  14:20–14:40 - Чому рекомендовані антибіотики не працюють?
  14:40–15:00 - Інфекційна безпека в баклабораторії. На що звернути увагу?

 • Опис вимог рівня знань, володіння темою, навичок, досвіду учасників до моменту реєстрації на даний захід (за потреби):

 • Технічна підтримка (так/ні?). У разі якщо під час проведення заходу БПР з оволодіння певними практичними навичками планується використання медичних виробів, які надані дистриб’ютором, Провайдер розміщує копію угоди, в якій зазначено шляхи недопущення виникнення потенційного конфлікту інтересів та заборону використання торгової назви медичного виробу:
  Ні

 • Методи оцінювання набутих знань:
  Засвоєння матеріалу слухачами перевіряється шляхом тестування. Успішне проходження тестування із не менш 75% відповідей – дає право вважати проходження заходу безперервної освіти із нарахуванням балів

 • Код заходу БПР (Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором):

bottom of page